EU Projekti

USPJEŠNO SMO PROVELI EU PROJEKT
ACTIVATION – Altpro Center for Technological InnoVATION
 

Dvadeset i četiri mjeseca nakon početka provedbe EU projekta, tvrtka Altpro d.o.o. je u rujnu 2018. godine uspješno završila projekt ”ACTIVATION – Altpro Center for Technological InnoVATION“. Zahvaljujući tome što je projekt sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Altpro je uspješno proveo svoju investiciju u proizvodne tehnologije nove generacije te je postigao cilj koji se odnosi na povećanje razvojnog potencijala i konkurentnosti tvrtke Altpro temeljem proširenih proizvodnih kapaciteta, unaprjeđenih poslovnih procesa i ljudskih resursa.

Provedbom projekta otvoren je razvojno inovacijski centar Odra 2 ukupne neto površine 1500 m² te su povećani prostorni kapaciteti tvrtke za 61%. Nabavljena je i puštena u rad nova razvojna i proizvodna tehnologija, povećani su tehnološki kapaciteti tvrtke te kapacitet za proizvodnju senzora za 200% i kapacitet za proizvodnju pružnih baliza za 100%. Nabavljena su i implementirana IKT rješenja kao podrška razvojnom i proizvodnom ciklusu. Nadalje, nastup na specijaliziranim međunarodnim sajmovima Innotrans i i Rail Solutions Asia uz prezentaciju novih proizvodnih mogućnosti tvrtke, izravno je podigao vidljivost tvrtke na ciljanim tržištima i olakšao pristup novim kupcima, ali i omogućila se vidljivost sufinanciranja projektnih aktivnosti tvrtke EU sredstvima.

Ukratko, provedba projekta rezultirala je sljedećim:
R1 Povećani prostorni kapaciteti tvrtke
R2 Povećani razvojni i proizvodni kapaciteti tvrtke
R3 Osigurana podrška IKT rješenja u razvojnim i proizvodnim ciklusima
R4 Ostvaren pristup novim tržištima i pojačana vidljivost Tvrtke
R5 Provedena promidžba i osigurana vidljivost Projekta
R6 Osigurano učinkovito upravljanje projektom

Provedeni projekt omogućit će tvrtki Altpro povećanje prihoda od prodaje za 41%, izvoza za 32% te otvaranje 30 novih radnih mjesta do 2020. godine.

Savjetodavnu podršku uspješnoj provedbi projekta pružala je tvrtka Sense savjetovanje d.o.o. Adekvatnim upravljanjem projektnim aktivnostima i optimizacijom te planiranjem novčanog tijeka projekta uz uspješnu provedbu 6 postupaka nabava u sklopu projekta (otvorenih, jednostavnih te direktnih pogodbi), Altpro će ostvariti visoku apsorpciju ugovorenih EU sredstava od 94% što se očekuje s odobrenjem Završnog izvješća o provedbi projekta.

Nositelj projekta: ALTPRO d.o.o
Ukupna vrijednost projekta: 14.532.702,50 kn
EU udio u financiranju projekta: 4.185.710,70 kn
Razdoblje provedbe: 26.9.2016. – 26.9.2018.
Voditelj projekta: Zvonimir Viduka, direktor
Kontakt osoba: Petar Milas, p.milas@altpro.hr

OBAVIJEST O NABAVI
 
 

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:
Predmet nabave su oprema za proizvodnju, konstrukciju, razvoj elektronike te mjerni uređaji.
Predmet nabave je podijeljen u četiri grupe te ponuditelji imaju mogućnost podnošenja ponude za jednu, više ili sve grupe.

Grupa 1- Oprema za proizvodnju
Grupa 2- Oprema za konstrukciju
Grupa 3- Mjerni uređaji
Grupa 4- Oprema za razvoj elektronike

Tehnička komponenta predmeta nabave opisana je u Prilogu 6 “Tehničke specifikacije” dokumentacije za nadmetanje. U Prilogu 6 navedena je količina predmeta nabave te detaljne tehničke specifikacije stavki predmeta nabave.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA:18.06.2018. u 12,00 h

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici naručitelja: 
http://altpro.com/potpore/activation.php. Dodatne informacije bit će objavljene bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva na internetskoj stranici http://altpro.com/potpore/activation.php. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se na e-mail: p.milas@altpro.hr.

CJELOVITU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI NA OVOM WEB MJESTU:
http://altpro.com/potpore/Dokumentacija/Roba 07 Dokumentacija za nadmetanje.zip

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 91 2211 904.

DOKUMENTACIJA:
EV: Roba 07- Dokumentacija za nadmetanje

Provedba EU projekta
ACTIVATION – Altpro Center for Technological Innovation
 
 
USPJEŠNO SMO PROVELI EU PROJEKT ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA:
Razvoj STM uređaja za osiguravanje interoperabilnosti INDUSI i ETCS
tehnologije na svjetskim željeznicama
 

Dvadeset i četiri mjeseca nakon početka provedbe EU projekta, tvrtka Altpro d.o.o. je u rujnu 2019. godine uspješno završila istraživačko-razvojni projekt u suradnji s partnerom Fakultetom prometnih znanosti pod nazivom ”Razvoj STM uređaja za osiguravanje interoperabilnosti INDUSI i ETCS tehnologije na svjetskim željeznicama”. Zahvaljujući tome što je projekt sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Altpro je uspješno razvio tehnološki proizvod visoke dodane vrijednosti, novi STM uređaj, te unaprijedio konkurentnost i poziciju tvrtke Altpro u inovacijskom lancu vrijednosti.

Provedbom projekta postigli su se sljedeći rezultati:

R1 Validiran AP STM prototip s potvrđenim laboratorijskim funkcionalnostima
R2 Finalna verzija AP STM prototipa demonstrirana u operativnom željezničkom okruženju
R3 Rezultati istraživanja i razvoja diseminirani stručnoj i zainteresiranoj javnosti.

Provedeni projekt omogućit će tvrtki Altpro povećanje prihoda od prodaje za 82%, povećanje izvoza za 82%, povećanje dobiti za 158% te povećanja zapošljavanja na razini tvrtke za 38% kroz period od 10 godina. Uspješna provedba projekta je za Altpro omogućila strukturnu promjenu u vidu tranzicije od postojećih istraživačko-razvojnih i proizvodnih kapaciteta ka značajnom tehnološkom iskoraku tvrtke i novoj grani u segmentu željezničkog prometa, budućem razvoju vlastitog ETCS sustava.

Savjetodavnu podršku uspješnoj provedbi projekta pružala je tvrtka Apsolon d.o.o. Adekvatnim upravljanjem projektnim aktivnostima i optimizacijom te planiranjem novčanog tijeka projekta uspješno je provedeno 14 postupaka nabava u sklopu projekta.

 
OBAVIJEST O NABAVI
 
 

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:
Predmet nabave su Materijal, dijelovi, oprema i uređaji. Predmet nabave je podijeljen po grupama te ponuditelji imaju mogućnost podnošenja ponude za jednu, više ili sve grupe:
Grupa 1 Materijal i dijelovi za razvoj hardverskog sklopovlja i laboratorijske prototipove
Grupa 2 Oprema i uređaji za ispitivanje i nadzor
Grupa 3 – Digitalni osciloskop
Grupa 4 – Spektralni analizator
Grupa 5 – Funkcionalni generator
Grupa 6 – Umjetni elektronički teret
Grupa 7 – Pojačalo radio frekvencijskih signala

Tehnička komponenta predmeta nabave opisana je u Prilogu 5 Tehničke specifikacije dokumentacije za nadmetanje. U Prilogu 5 navedena je količina predmeta nabave te detaljne tehničke specifikacije stavki predmeta nabave.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 5.10.2018. u 10,00 h

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici naručitelja: http://altpro.com/potpore/stm.php Dodatne informacije bit će objavljene bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva na internetskoj stranici http://altpro.com/potpore/stm.php. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se na e-mail: p.milas@altpro.hr.

CJELOVITU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI NA OVOM WEB MJESTU:
http://altpro.com/potpore/Dokumentacija/02 Dokumentacija za nadmetanje.zip
Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 91 2211 904.

PROCUREMENT NOTICE
 
 

INFORMATION ON TECHNICAL DETAILS ABOUT SUBJECT OF THE PROCUREMENT:
Subject of procurement is software laboratory system.
Subject of procurement includes delivery, implementation and testing of the software laboratory system required for the development of the new AP STM within the industrial research phase of the project. Subject of procurement includes (1) Delivery and implementation of FFFIS Profibus implementation software library, test bench hardware and software components, (2) Testing of the system in the EVC / STM module, and additionally (3) Delivery and implementation of the additional FFFIS Software library for test bench development, user interface modeling and development.
The subject of procurement is not divided into lots and tenderers must submit an offer for the entire subject of procurement.
The technical component of the procurement subject is described in Appendix 5 „Technical specifications„ of the Procurement Documentation. Appendix 5 specifies the quantity of the procurement subject as well as detailed technical specifications for each item stipulated. For all manufacturers, product types, standards or norms, stipulated in technical specifications, applies „or equivalent “. A detailed job description and scope of the services of subject of procurement is given in Annex 1 of the Procurement documentation. For all manufacturers, product types, standards or norms, stipulated in Annex 1, applies „or equivalent. “

DEADLINE FOR OFFER SUBMISSION:9.8.2018., until 11:00 a.m h

ELECTRONIC ADDRESS/LOCATION WHERE ADDITIONAL INFORMATION OF DOCUMENTATION IS AVAILABLE:
Contracting Authority publishes Procurement notice and tender documentation with belonging appendixes on the web page: 
http://altpro.com/potpore/stm.php.

ADDITIONAL INFORMATION:
During the period for submission of offers Tenderers may require additional information or clarifications regarding the tender documentation only by requests in written form submitted on e-mail: p.milas@altpro.hr. The offer,together with other appropriate documentation is made in Croatian or English language. The price of the offer is stated in Croatian kuna (HRK) or in Euros (EUR). The offers shall be submitted in a sealed envelope, directly to the Contracting Authority or by postal services to the address: ALTPRO d.o.o., Velika cesta 41, 10020 Zagreb – Odra.

CJELOVITU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI NA OVOM WEB MJESTU:
http://altpro.com/potpore/Dokumentacija/EV 04 Tender documentation.zip
Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 91 2211 904.

DOCUMENTATION:
EV: 04 Tender Documentation.zip

Provedba EU projekta
Razvoj STM uređaja za osiguravanje interoperabilnosti INDUSI i ETCS tehnologije na
svjetskim željeznicama
 
 

Glavni cilj projekta je razviti tehnološki proizvod visoke dodane vrijednosti te unaprijediti konkurentnost i poziciju tvrtke Altpro u inovacijskom lancu vrijednosti.

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:
1. Industrijsko istraživanje za potrebe razvoja AP STM prototipa

2. Eksperimentalni razvoj AP STM prototipa

3. Promidžba i vidljivost

4. Upravljanje projektom i administracija


Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:
R1 Validiran AP STM prototip s potvrđenim laboratorijskim funkcionalnostima

R2 Finalna verzija AP STM prototipa demonstrirana u operativnom željezničkom okruženju

R3 Rezultati istraživanja i razvoja diseminirani stručnoj i zainteresiranoj javnosti

Uspješna provedba projekta će za Altpro omogućiti strukturnu promjenu u vidu tranzicije od postojećih istraživačko-razvojnih i proizvodnih kapaciteta ka značajnom tehnološkom iskoraku tvrtke i novoj grani u segmentu željezničkog prometa, budućem razvoju vlastitog ETCS sustava.

Komercijalizacija inovativnih sigurnosno-signalnih senzora za metro
i laku željeznicu

KK.03.2.2.06.0051
 
 

Tvrtka Altpro d.o.o. je početkom lipnja 2020. godine započela s provedbom projekta “Komercijalizacija inovativnih sigurnosno-signalnih senzora za metro i laku željeznicu“. Projekt se provodi u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Inovacije u S3 područjima“.

Projekt čine sljedeće aktivnosti:
1. Inovacija procesa proizvodnje;

2. Inovacija procesa isporuke proizvoda;

3. Inovacija organizacijske metode uvođenjem Total Quality Managementa;

4. Certifikacija proizvoda za lakši pristup ciljanim tržištima;

5. Upravljanje projektom

6. Promidžba i vidljivost

Cilj projekta je komercijalizacija 3 inovativna proizvoda za segment metro i lake željeznice, unaprjeđenje globalne konkurentnosti tvrtke Altpro za segment metro i lake željeznice te doprinos pokazateljima:

 Povećanje inovativnih proizvoda koji su novi za tržište

 Udio privatnih sredstava u prihvatljivim troškovima – 53,02% (bespovratna sredstva 2.716.807,59 kn, ukupna vrijednost projekta 6.459.463,21kn)

 Rast prihoda od prodaje od 9% u odnosu na polazišnu godinu

 Zapošljavanje 4 nova djelatnika do kraja 2023. u odnosu na 2018.


Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećeg rezultata:
Inovirani procesi proizvodnje i isporuke te stvoreni organizacijski preduvjeti za serijsku proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda za segment metro i lake željeznice. 

Komercijalizacija inovativnih sigurnosno-signalnih senzora za metro
i laku željeznicu

KK.03.2.2.06.0051

 
 
Provedba projekta “Komercijalizacija inovativnih sigurnosno-signalnih senzora za metro i laku željeznicu“ s kojom je tvrtka Altpro d.o.o. započela u lipnju 2020. godine uspješno je završila 1. lipnja 2022. godine. Projekt se provodio u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Inovacije u S3 područjima“.
 
Uspješnom provedbom postignut je cilj projekta, odnosno komercijalizacija 3 inovativna proizvoda za segment metro i lake željeznice te unaprjeđenje globalne konkurentnosti tvrtke Altpro za segment metro i lake željeznice.

Također je kao rezultat projekta postignut i inovirani procesi proizvodnje i isporuke te su stvoreni organizacijski preduvjeti za serijsku proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda za segment metro i lake željeznice.
 
 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Altpro d.o.o.

Inovacija poslovanja konzorcija za uspostavu konkurentne proizvodnje novih proizvoda i
integraciju u globalne lance vrijednosti

KK.03.2.2.05.0027

 
 

Tvrtka ALTPRO d.o.o. je početkom siječnja 2021. godine, zajedno s partnerima projekta Byte Lab grupa d.o.o. i Metal Product d.o.o. započela s provedbom projekta “Inovacija poslovanja konzorcija za uspostavu konkurentne proizvodnje novih proizvoda i integraciju u globalne lance vrijednosti“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt će se provoditi sukladno pravilima u okviru Javnog poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Integrator“ te podliježe propisima primjenjivim na upravljanje i korištenje sredstava temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja a posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Projekt čine sljedeće aktivnosti:
1. Inovacija procesa proizvodnje tvrtke Altpro za potrebe komercijalizacije AP STM uređaja;

2. Inoviranje procesa upravljanja kvalitetom u tvrtki Altpro;

3. Inovacija procesa proizvodnje tvrtke Byte Lab za potrebe proizvodnje upravljačkog sučelja;

4. Inovacija procesa upravljanja kvalitetom tvrtke Byte Lab;

5. Inoviranje organizacije poslovanja tvrtki Altpro i Byte Lab;

6. Inoviranje proizvodnog ciklusa u tvrtki Metal Product;

7. Inoviranje procesa upravljanja kvalitetom u tvrtki Metal Product;

8. Prilagodba poslovnih procesa članova konzorcija zahtjevima tržišta;

9. Upravljanje projektom

10. Promidžba i vidljivost

Cilj projekta je inovacijom uspostaviti ključne procese poslovanja članova konzorcija i optimizirati njihov proizvodni ciklus, čime će se kreirati organizacijski i tehnički uvjeti za komercijalizaciju 2 inovativna proizvoda – AP STM sustava i njemu komplementarnog upravljačkog sučelja. Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:

 Razvoj novih inovativnih proizvoda;

 Doprinos u privatnim ulaganjima i primljenoj potpori u području inovacija;

 Rast prihoda od izvoza i prodaje;

 Zapošljavanje novih djelatnika.


Realizacija projekta doprinijeti će jačanju pozicije konzorcija u globalnom lancu vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu – Promet i mobilnost, a posebice u stvaranju partnerskih odnosa ulaskom u dobavljački lanac s China Railway Rolling Stock Corporation Ltd. kompanijom – jednom od najvećih poslovnih subjekata na globalnom tržištu željezničke industrije, što će doprinijeti i povećanju izvoza za 31%.

 

Inovacija poslovanja konzorcija za uspostavu konkurentne proizvodnje novih proizvoda i
integraciju u globalne lance vrijednosti

KK.03.2.2.05.0027

 
 
Razvoj inovativnog brojača osovina i senzora željezničkog kotača – APAX

KK.01.2.1.02.0092
 
 

Tvrtka Altpro d.o.o. je početkom lipnja 2020. godine započela s provedbom projekta “Razvoj inovativnog brojača osovina i senzora željezničkog kotača – APAX“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt će se provoditi sukladno pravilima u okviru Javnog poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ te podliježe propisima primjenjivim na upravljanje i korištenje sredstava temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja a posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Projekt čine sljedeće aktivnosti:
1. Formuliranje i eksperimentalno dokazivanje tehnološkog koncepta;

2. Validacija integriranog prototipa u laboratoriju;

3. Razvoj, testiranje i demonstracija APAX tehnološkog sustava u relevantnom okruženju;

4. Uspostava tehnološkog sustava i certifikacija APAX uređaja;

5. Diseminacija rezultata istraživanja;

6. Upravljanje projektom

7. Promidžba i vidljivost

Cilj projekta je kroz provedena istraživanja i razvoj inovativnog proizvoda, brojača osovina i senzora željezničkog kotača – APAX sustava, omogućiti obradu informacija unutar senzora, doprinijeti boljoj prilagodbi okoline i mogućnosti primjene u svim modalitetima prometa, uspostavljanju kvalitetnog komunikacijskog protokola sustava i napredne dijagnostike u oblaku za dislocirano spajanje na željezničke informacijske sustave.
Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:


 Razvoj novog inovativnog proizvoda;

 Doprinos u privatnim ulaganjima i primljenoj potpori u području istraživanja i razvoja;

 Rast prihoda od izvoza i prodaje;

 Zapošljavanje novih djelatnika.


Realizacija projekta omogućiti će plasiranje na tržište jedinstven, skalabilan, napredan, modularan i interoperabilan sustav, APAX inovativni brojač osovina i senzor željezničkog prometa koji će biti primjenjiv za sve razine željezničkog prometa. Razvojem APAX tehnologije će se doprinijeti uspostavljanju učinkovitog, pametnog i sigurnog željezničkog prometa na globalnoj razini, točnije specifičnim ciljevima: „Veća mobilnost, manje gužve, veća sigurnost“ te „Globalno vodstvo za europske prometne industrije“ i indeksiranju društvenog izazova – „Pametan, zeleni i integrirani promet“ i stvaranju preduvjeta za pozicioniranje i uspostavljaju liderstva u tržišnom segmentu senzora i brojača osovina. 
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme within the framework of the RIMA – Robotics for Inspection and Maintenance Project funded under grant agreement No [824990].

PROJECT: InspectRAIL

InspectRAIL – autonomous mobile robots for inspection of railway lines

The development of new robotic technologies and sensors enables automation and a faster way of carrying out inspections and maintenance of railway infrastructure. One such area is the inspection of dangerous places on railway lines that are endangered due to landslides, falling rocks, floods, and other hazards. The proposed concept with InspectRAIL autonomous mobile robots will enable more frequent and faster inspections.

InspectRAIL introduces an entirely new concept based on mobile inspection robots that inspect dangerous sections autonomously or on external command. The robots will move through dangerous places along the railway lines on steel cables stretched between the catenary masts. The robots will scan the situation on site and automatically send the data to the Intelligent Control System (ICS), to the signalling system and to the traffic control and maintenance centre. On sections with the assessed highest probability of dangerous events, several robots will move autonomously along the line at the same time.

NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0084

Nositelj projekta:                                      ALTPRO d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta:                   1.637.344,80 EUR

EU udio u financiranju projekta:             617.004,20 EUR

Razdoblje provedbe projekta:                 1. rujna 2022. – 1. rujna 2024.

Voditelj projekta i kontakt osoba:          Mia Viduka Milas, euprojekti@altpro.hr  

Tvrtka Altpro d.o.o. je početkom rujna 2022. godine započela s provedbom projekta „Komercijalizacija inovativnih FSDT 6 i 12 rješenja za digitalizaciju sigurnosno-signalne opreme“ Projekt se provodi u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Komercijalizacija inovacija“.

Projekt čine sljedeće aktivnosti:

 1. A1: Inovacija procesa proizvodnje
 2. A2: Inovacija procesa kontrole kvalitete
 3. A3: Inovacija procesa nabave i planiranja investicijskog održavanja
 4. A4: Predstavljanje inovacije na sajmovima
 5. A5: Zaštita intelektualnog vlasništva
 6. A6: Upravljanje projektom
 7. A7: Promidžba i vidljivost

Cilj projekta je stvaranje preduvjeta za komercijalizaciju i početak proizvodnje FSDT 6 i 12 rješenja inovacijom poslovnih i proizvodnih procesa društva. Inovativni proizvodi omogućit će digitalizaciju i produljenje životnog vijeka signalno-sigurnosne opreme u željezničkoj infrastrukturi, te će imati pozitivan utjecaj na kružno gospodarstvo.

Ključne funkcionalnosti FSDT koje doprinose digitalizaciji i modernizaciji su:

 • omogućavanje dvosmjerne komunikacije svakog uređaja spojenog s FSDT s centraliziranim nadzornim sustavom;
 • omogućavanje kontinuirane provjere veze s uređajem radi detekcije kvara;
 • obavještavanje centraliziranog nadzornog sustava o nastupanju kvara što vodi do brže detekcije i reakcije na incidente;
 • provođenje sigurnog isključivanja uređaja iz sustava u slučaju kvara (npr. u slučaju kvara na opremi koja kontrolira željezničko-cestovni prijelaz, FSDT će automatski spustiti rampu i označiti svjetlosnim signalom da prijelaz nije siguran za prolaz);
 • povećavanje razine pouzdanosti svih navedenih karakteristika putem redundancije (duple hardverske i softverske redundancije).

Ključan rezultat projekta je inovacija procesa proizvodnje, kontrole kvalitete, nabave i planiranja investicijskog održavanja kao preduvjet za komercijalizaciju inovativnih FSDT 6 i 12 rješenja i prelaska s TRL 8 na TRL 9. Projekt će doprinijeti ostvarenju poslovnih rezultata povećanjem prihoda od prodaje za 25,4% i prihoda od izvoza za 25,7% u 2026. u odnosu na 2021. i rezultirati stvaranjem 4 nova radna mjesta do 2025. u odnosu na 2021. godinu.

Projekt financira Europska unija – NextGenerationEU.

Više informacija na:

https://fondovieu.gov.hr/ 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Altpro d.o.o.

Razvoj inovativnog brojača osovina i senzora željezničkog kotača – APAX

 

KK.01.2.1.02.0092

 

Nositelj projekta: ALTPRO d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 33.588.208,87 kn/ 4.457.921,41 EUR

EU udio u financiranju projekta: 20.182.173,67 kn/ 2.678.634,77 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 1. lipnja 2020. – 1. lipnja 2023.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Mia Viduka Milas, altpro@altpro.hr

 

Tvrtka Altpro d.o.o. uspješno je provela projekt “Razvoj inovativnog brojača osovina i senzora željezničkog kotača – APAX“, čija je provedba trajala od 1. lipnja 2020. godine do 1. lipnja 2023. godine. Projekt se provodio sukladno pravilima u okviru Javnog poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ te je sadržavao sljedeće Faze istraživanja i razvoja: Industrijsko istraživanje; Eksperimentalni razvoj.

Uspješnom provedbom postignut je cilj projekta, odnosno razvijen je APAX inovativni brojač osovina i senzor željezničkog kotača, čime je na tržište plasirano modularno, mrežno orijentirano, interoperabilno i skalabilno rješenje. APAX sustav je  primjenjiv za sve modalitete željezničkog prometa te predstavlja jedinstveno rješenje i inovaciju na globalnom tržištu željezničkog prometa.

Također, uspješnom provedbom projekta postignut je značajan doprinos razvoju pametnog, učinkovitog i sigurnog željezničkog prometa na globalnoj razini.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Altpro d.o.o.

ALTPRO in the International Exhibition for Track Technology (IAF)