USPJEŠNO SMO PROVELI EU PROJEKT
ACTIVATION - Altpro Center for Technological InnoVATION

Dvadeset i četiri mjeseca nakon početka provedbe EU projekta, tvrtka Altpro d.o.o. je u rujnu 2018. godine uspješno završila projekt ''ACTIVATION - Altpro Center for Technological InnoVATION“. Zahvaljujući tome što je projekt sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Altpro je uspješno proveo svoju investiciju u proizvodne tehnologije nove generacije te je postigao cilj koji se odnosi na povećanje razvojnog potencijala i konkurentnosti tvrtke Altpro temeljem proširenih proizvodnih kapaciteta, unaprjeđenih poslovnih procesa i ljudskih resursa.

Provedbom projekta otvoren je razvojno inovacijski centar Odra 2 ukupne neto površine 1500 m² te su povećani prostorni kapaciteti tvrtke za 61%. Nabavljena je i puštena u rad nova razvojna i proizvodna tehnologija, povećani su tehnološki kapaciteti tvrtke te kapacitet za proizvodnju senzora za 200% i kapacitet za proizvodnju pružnih baliza za 100%. Nabavljena su i implementirana IKT rješenja kao podrška razvojnom i proizvodnom ciklusu. Nadalje, nastup na specijaliziranim međunarodnim sajmovima Innotrans i i Rail Solutions Asia uz prezentaciju novih proizvodnih mogućnosti tvrtke, izravno je podigao vidljivost tvrtke na ciljanim tržištima i olakšao pristup novim kupcima, ali i omogućila se vidljivost sufinanciranja projektnih aktivnosti tvrtke EU sredstvima.

Ukratko, provedba projekta rezultirala je sljedećim:
R1 Povećani prostorni kapaciteti tvrtke
R2 Povećani razvojni i proizvodni kapaciteti tvrtke
R3 Osigurana podrška IKT rješenja u razvojnim i proizvodnim ciklusima
R4 Ostvaren pristup novim tržištima i pojačana vidljivost Tvrtke
R5 Provedena promidžba i osigurana vidljivost Projekta
R6 Osigurano učinkovito upravljanje projektom

Provedeni projekt omogućit će tvrtki Altpro povećanje prihoda od prodaje za 41%, izvoza za 32% te otvaranje 30 novih radnih mjesta do 2020. godine.

Savjetodavnu podršku uspješnoj provedbi projekta pružala je tvrtka Sense savjetovanje d.o.o. Adekvatnim upravljanjem projektnim aktivnostima i optimizacijom te planiranjem novčanog tijeka projekta uz uspješnu provedbu 6 postupaka nabava u sklopu projekta (otvorenih, jednostavnih te direktnih pogodbi), Altpro će ostvariti visoku apsorpciju ugovorenih EU sredstava od 94% što se očekuje s odobrenjem Završnog izvješća o provedbi projekta.

Nositelj projekta: ALTPRO d.o.o
Ukupna vrijednost projekta: 14.532.702,50 kn
EU udio u financiranju projekta: 4.185.710,70 kn
Razdoblje provedbe: 26.9.2016. - 26.9.2018.
Voditelj projekta: Zvonimir Viduka, direktor
Kontakt osoba: Petar Milas, p.milas@altpro.hr

OBAVIJEST O NABAVI

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:
Predmet nabave su oprema za proizvodnju, konstrukciju, razvoj elektronike te mjerni uređaji.
Predmet nabave je podijeljen u četiri grupe te ponuditelji imaju mogućnost podnošenja ponude za jednu, više ili sve grupe.

Grupa 1- Oprema za proizvodnju
Grupa 2- Oprema za konstrukciju
Grupa 3- Mjerni uređaji
Grupa 4- Oprema za razvoj elektronike

Tehnička komponenta predmeta nabave opisana je u Prilogu 6 "Tehničke specifikacije" dokumentacije za nadmetanje. U Prilogu 6 navedena je količina predmeta nabave te detaljne tehničke specifikacije stavki predmeta nabave.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA:18.06.2018. u 12,00 h


ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici naručitelja:
http://altpro.com/potpore/activation.php. Dodatne informacije bit će objavljene bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva na internetskoj stranici http://altpro.com/potpore/activation.php. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se na e-mail: p.milas@altpro.hr.CJELOVITU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI NA OVOM WEB MJESTU:
http://altpro.com/potpore/Dokumentacija/Roba 07 Dokumentacija za nadmetanje.zip

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 91 2211 904.


DOKUMENTACIJA:
EV: Roba 07- Dokumentacija za nadmetanje


Provedba EU projekta
ACTIVATION - Altpro Center for Technological Innovation