USPJEŠNO SMO PROVELI EU PROJEKT ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA:
Razvoj STM uređaja za osiguravanje interoperabilnosti INDUSI i ETCS
tehnologije na svjetskim željeznicama

Dvadeset i četiri mjeseca nakon početka provedbe EU projekta, tvrtka Altpro d.o.o. je u rujnu 2019. godine uspješno završila istraživačko-razvojni projekt u suradnji s partnerom Fakultetom prometnih znanosti pod nazivom ''Razvoj STM uređaja za osiguravanje interoperabilnosti INDUSI i ETCS tehnologije na svjetskim željeznicama". Zahvaljujući tome što je projekt sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Altpro je uspješno razvio tehnološki proizvod visoke dodane vrijednosti, novi STM uređaj, te unaprijedio konkurentnost i poziciju tvrtke Altpro u inovacijskom lancu vrijednosti.

Provedbom projekta postigli su se sljedeći rezultati:

R1 Validiran AP STM prototip s potvrđenim laboratorijskim funkcionalnostima
R2 Finalna verzija AP STM prototipa demonstrirana u operativnom željezničkom okruženju
R3 Rezultati istraživanja i razvoja diseminirani stručnoj i zainteresiranoj javnosti.

Provedeni projekt omogućit će tvrtki Altpro povećanje prihoda od prodaje za 82%, povećanje izvoza za 82%, povećanje dobiti za 158% te povećanja zapošljavanja na razini tvrtke za 38% kroz period od 10 godina. Uspješna provedba projekta je za Altpro omogućila strukturnu promjenu u vidu tranzicije od postojećih istraživačko-razvojnih i proizvodnih kapaciteta ka značajnom tehnološkom iskoraku tvrtke i novoj grani u segmentu željezničkog prometa, budućem razvoju vlastitog ETCS sustava.

Savjetodavnu podršku uspješnoj provedbi projekta pružala je tvrtka Apsolon d.o.o. Adekvatnim upravljanjem projektnim aktivnostima i optimizacijom te planiranjem novčanog tijeka projekta uspješno je provedeno 14 postupaka nabava u sklopu projekta.


OBAVIJEST O NABAVI

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:
Predmet nabave su Materijal, dijelovi, oprema i uređaji. Predmet nabave je podijeljen po grupama te ponuditelji imaju mogućnost podnošenja ponude za jednu, više ili sve grupe:
Grupa 1 Materijal i dijelovi za razvoj hardverskog sklopovlja i laboratorijske prototipove
Grupa 2 Oprema i uređaji za ispitivanje i nadzor
Grupa 3 - Digitalni osciloskop
Grupa 4 - Spektralni analizator
Grupa 5 - Funkcionalni generator
Grupa 6 - Umjetni elektronički teret
Grupa 7 - Pojačalo radio frekvencijskih signala

Tehnička komponenta predmeta nabave opisana je u Prilogu 5 Tehničke specifikacije dokumentacije za nadmetanje. U Prilogu 5 navedena je količina predmeta nabave te detaljne tehničke specifikacije stavki predmeta nabave.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 5.10.2018. u 10,00 hELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici naručitelja: http://altpro.com/potpore/stm.php Dodatne informacije bit će objavljene bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva na internetskoj stranici http://altpro.com/potpore/stm.php. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se na e-mail: p.milas@altpro.hr.CJELOVITU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI NA OVOM WEB MJESTU:
http://altpro.com/potpore/Dokumentacija/02 Dokumentacija za nadmetanje.zip
Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 91 2211 904.PROCUREMENT NOTICE

INFORMATION ON TECHNICAL DETAILS ABOUT SUBJECT OF THE PROCUREMENT:
Subject of procurement is software laboratory system.
Subject of procurement includes delivery, implementation and testing of the software laboratory system required for the development of the new AP STM within the industrial research phase of the project. Subject of procurement includes (1) Delivery and implementation of FFFIS Profibus implementation software library, test bench hardware and software components, (2) Testing of the system in the EVC / STM module, and additionally (3) Delivery and implementation of the additional FFFIS Software library for test bench development, user interface modeling and development.
The subject of procurement is not divided into lots and tenderers must submit an offer for the entire subject of procurement.
The technical component of the procurement subject is described in Appendix 5 „Technical specifications„ of the Procurement Documentation. Appendix 5 specifies the quantity of the procurement subject as well as detailed technical specifications for each item stipulated. For all manufacturers, product types, standards or norms, stipulated in technical specifications, applies „or equivalent “. A detailed job description and scope of the services of subject of procurement is given in Annex 1 of the Procurement documentation. For all manufacturers, product types, standards or norms, stipulated in Annex 1, applies „or equivalent. “

DEADLINE FOR OFFER SUBMISSION:9.8.2018., until 11:00 a.m h


ELECTRONIC ADDRESS/LOCATION WHERE ADDITIONAL INFORMATION OF DOCUMENTATION IS AVAILABLE:
Contracting Authority publishes Procurement notice and tender documentation with belonging appendixes on the web page:
http://altpro.com/potpore/stm.php.

ADDITIONAL INFORMATION:
During the period for submission of offers Tenderers may require additional information or clarifications regarding the tender documentation only by requests in written form submitted on e-mail: p.milas@altpro.hr. The offer,together with other appropriate documentation is made in Croatian or English language. The price of the offer is stated in Croatian kuna (HRK) or in Euros (EUR). The offers shall be submitted in a sealed envelope, directly to the Contracting Authority or by postal services to the address: ALTPRO d.o.o., Velika cesta 41, 10020 Zagreb - Odra.


CJELOVITU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI NA OVOM WEB MJESTU:
http://altpro.com/potpore/Dokumentacija/EV 04 Tender documentation.zip
Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 91 2211 904.

DOCUMENTATION:
EV: 04 Tender Documentation.zipProvedba EU projekta
Razvoj STM uređaja za osiguravanje interoperabilnosti INDUSI i ETCS tehnologije na
svjetskim željeznicama

Glavni cilj projekta je razviti tehnološki proizvod visoke dodane vrijednosti te unaprijediti konkurentnost i poziciju tvrtke Altpro u inovacijskom lancu vrijednosti.

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:
1. Industrijsko istraživanje za potrebe razvoja AP STM prototipa

2. Eksperimentalni razvoj AP STM prototipa

3. Promidžba i vidljivost

4. Upravljanje projektom i administracija


Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:
R1 Validiran AP STM prototip s potvrđenim laboratorijskim funkcionalnostima

R2 Finalna verzija AP STM prototipa demonstrirana u operativnom željezničkom okruženju

R3 Rezultati istraživanja i razvoja diseminirani stručnoj i zainteresiranoj javnosti


Uspješna provedba projekta će za Altpro omogućiti strukturnu promjenu u vidu tranzicije od postojećih istraživačko-razvojnih i proizvodnih kapaciteta ka značajnom tehnološkom iskoraku tvrtke i novoj grani u segmentu željezničkog prometa, budućem razvoju vlastitog ETCS sustava.