INDUSI Sustav

Općenito

ATP sustav baziran na principu INDUSI (kabinski signalni sustav) najrašireniji je ATP sustav na svijetu. Više od 16 000 željezničkih vozila (lokomotiva, EMU i DMU) i više od 75 000 km pruge opremljeno je ATP sustavom baziranim na INDUSI-u. Jednostavnost i isplativost sustava glavni su razlozi njegove rasprostranjenosti na svjetskoj karti. Kao jedan od svjetskih autoriteta za INDUSI sustave, ALTPRO je u mogućnosti pružiti funkcionalno različite verzije sustava (I60 i PZB90), kao i cijeli paket (infrastruktura i oprema vozila) bilo kojem upravitelju infrastrukture ili željezničkom operateru u svijetu. Također, u mogućnosti je pružiti savjetovanje i studije koji će dokazati tehničku i ekonomsku učinkovitost sustava.

Infrastrukturna oprema

Infrastrukturni dio INDUSI sustava u osnovi je pružna baliza smještena na mjestima gdje je potrebna za ostvarivanje interakcije s vlakom i zaštitu onoga što slijedi. Ta mjesta mogu biti u blizini signala, prije stanica ili terminala ili bilo kojeg drugog mjesta koje kupac smatra potrebnim za zaštitu.

Oprema za vozilo

Lokomotivski dio sastoji se od lokomotivske balize i središnjeg uređaja. Lokomotivska baliza postavljena je na vlak i ona komunicira s infrastrukturnim dijelom sustava (pružna baliza). Podaci zatim idu središnjoj jedinici RAS8385 koja ih procjenjuje i odlučuje o daljnjim radnjama.

ALTPRO in the International Exhibition for Track Technology (IAF)