IRAS 19 BB

Registrator događaja IRAS 19 BB

Registrator događaja IRAS19 BB (Crna kutija) je uređaj za snimanje događaja koji može biti i samostalni ili implementiran u ATP sustav. Registrira analogne i digitalne podatke koji se odnose na kretanje željezničkog vozila na pruzi. Podaci koji su pohranjeni vitalni su za kretanje vlaka i mogu se koristiti za utvrđivanje uzroka eventualnog incidenta. Razvijen je na temelju dugogodišnjeg iskustva u ATP tehnologiji.

Funkcionalnost

IRAS 19 BB bilježi i arhivira podatke o radu vlakova i strojovođa u željezničkom vozilu. To uključuje bilježenje načina upravljanja vozilom, kao i parametara kretanja vozila na pruzi. IRAS 19 BB dizajniran je na način da ima 16 + 2 digitalna ulaza i 2 analogna ulaza koja se mogu konfigurirati. Na izlaznoj strani sadrži 2 digitalna izlaza, kao i 6 relejnih i 2 analogna izlaza koja se mogu konfigurirati.

Sigurnost

IRAS 19 BB certificiran je prema EN 50155 (Željeznička vozila / Elektronička oprema), EN 45545-2 (Zaštita od požara), EN 50121-3-2 (Elektromagnetska kompatibilnost) i EN 61373 (Udari i vibracije).

Održavanje

Tijekom korištenja uređaj ne zahtijeva održavanje. Povremeni se pregledi preporučuju, ali nisu obvezni.

Povezivost

U skladu sa svojim konfiguracijskim parametrima, IRAS19 BB koristi sljedeće komunikacijske platforme: Ethernet ulaz, serijski ulaz, galvanski izolirani ulaz RS485 i galvanski izolirani komunikacijski ulaz clck & data ili data0 & data1.

Analitika

Svi snimljeni podaci mogu se analizirati pomoću isporučenog softverskog alata. Izgled podataka se može konfigurirati (grafikoni, tablice, različite sheme boja ...).

Prednosti sustava:

ALTPRO in the International Exhibition for Track Technology (IAF)