Politika privatnosti

Tko je odgovoran za Vaše osobne podatke

ALTPRO d.o.o., Zagreb, Orahovac 4 (u daljnjem tekstu kao „Altpro“, „voditelj obrade“, „mi“, „naš“, „nas“) je kao voditelj obrade osobnih podataka odgovoran za obradu te određuje svrhu i sredstva obrade Vaših osobnih podataka.

Vaša privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka nam je bitna. Altpro ozbiljno shvaća zaštitu Vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i sigurnosne mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju Opća uredba o zaštiti podataka (EU 2016/679) – GDPR, te ostali pozitivni propisi. Ova obavijest objašnjava vrste osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo vezano za određene kategorije niže navedenih ispitanika.

Stoga Vas molimo da pažljivo pročitate ovu politiku privatnosti te ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na szop@altpro.hr.

Koje podatke prikupljamo i koja nam je svrha i pravna osnova obrade

Altpro koristi TalentLyft, aplikaciju u vlasništvu tvrtke AdoptoTech d.o.o. (U daljnjem tekstu „TalentLyft“) u sklopu procesa zapošljavanja.

TalentLyft, u svojstvu Izvršitelja obrade, obrađuje osobne podatke na naš zahtjev i na osnovu naših uputa.

Altpro i TalentLyft potpisali su Ugovor o obradi osobnih podataka kako bismo osigurali i zaštitili Vaša prava na privatnost podataka. Vezano za postupak primanja u radni odnos obrađujemo osobne podatke poput:

 • imena i prezimena, sliku (ako je dostavljena uz životopis), zanimanje, podaci o prijašnjim radnim odnosima i radnom iskustvu, adresa prebivališta, adresa elektronske pošte, skype ime, kontakt telefon, te ostale podatke koje nam po vlastitoj procjeni dostavite u sklopu Vašeg životopisa.
 • IP adresa – Podaci o Internet pregledniku
 • Kolačići koji omogućuju praćenje korištenja TalentLyft web stranice

Vaše ćemo osobne podatke obrađivati u smislu čl. 6 (b) Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (obrada je nužna kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora o radu) odnosno sa svrhom obrade podataka radi ocjene i izbora potencijalnih kandidata za primanje u radni odnos kod voditelja obrade. Ukoliko nam dostavljate otvorene molbe za posao nezavisno od natječaja, Vaše ćemo osobne podatke moći obrađivati samo temeljem Vaše izričite privole (čl. 6 (b) Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka).

Nakon prijave, bit će Vam omogućen pristup Portalu u sklopu kojega možete dobiti uvid u osobne podatke, zatražiti izvoz ili brisanje istih. Hiperlink do Portala nalazit će se u potvrdnom e-mailu nakon prijave na natječaj.

Obrađujemo osobne podatke naših poslovnih partnera – fizičkih osoba ili obrtnika, i to: ime i prezime, OIB, adresa prebivališta (sjedišta), kontakt email i brojeve telefona, podatke službenih bankovnih računa.

Vaše ćemo osobne podatke obrađivati u smislu čl. 6 (b) Opće Uredbe o zaštiti podataka (obrada je nužna radi izvršenja ugovora u kojem ste stranka), a sa svrhom izvršavanja odnosno ispunjenja samog ugovora.

U slučaju da je poslovni partner pravna osoba, obrađujemo osobne podatke osoba s kojima kontaktiramo i to: ime i prezime, pozicija u pravnoj osobi te kontaktni podaci (telefon i email adresa) Isto obrađujemo u smislu čl. 6 (f) temeljem našeg legitimnog interesa sa svrhom uspostavljanja i održavanja poslovnog kontakata te ispunjavanja ugovora.

Temeljem legitimnog interesa možemo obrađivati i osobne podatke zaposlenika kod poslovnog partnera – obrtnika ako su nam isti kontaktne točke u konkretnom poslovnom odnosu, sa svrhom održavanja poslovnog odnosa, i to: ime i prezime, pozicija i kontakt podaci (telefon i email adresa).

Ispitanici imaju pravo prigovora obrade osobnih podataka temeljem legitimnih interesa voditelja obrade, te svoj prigovor mogu poslati na email adresu szop@altpro.hr.

Također Vas obavještavamo da su radi zaštite imovine i osoba naši poslovni prostori na određenim mjestima pod video nadzorom, o čemu postoji detaljna obavijest i upozorenje u našim poslovnim prostorima.

Izravni marketing (poslovni partneri)

Temeljem legitimnog interesa obrađujemo Vaše osobne podatke (ime, prezime, adresa, email adresa) i za potrebe izravnog marketinga, i to obavještavanjem slanjem newslettera (informacije o projektima, proizvodima i sl.) te pozivnice za konferencije, kongrese ili prigodna druženja. Ukoliko ne želite da obrađujemo Vaše osobne podatke za potrebe izravnog marketinga, molimo Vas da nas obavijestite na email adresu szop@altpro.hr.

Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste naveli u upitnom obrascu na našim internetskim stranicama. Iste obrađujemo samo u svrhu odgovaranja na Vaš upit. Na temelju Vaše posebne i izričite posebne privole možemo obrađivati Vaše podatke i za izravni marketing. Ukoliko ne želite da obrađujemo Vaše osobne podatke za potrebe izravnog marketinga, u svakom trenutku možete povući privolu slanjem obavijesti na email adresu szop@altpro.hr.

Upotreba kolačića

Sve informacije i obavijesti vezano za upotrebu naših kolačića i obradu osobnih podataka, nađite ovdje:

Što ako odlučite ne pružiti osobne podatke

Niti u jednom gore navedenom slučaju ne postoji zakonska obveza na pružanje osobnih podataka te je pružanje istih isključivo na dobrovoljnoj osnovi. Međutim, uskrata istih može dovesti do nemogućnosti voditelja da obradi osobne podatke kandidata u smislu odabira za radno mjesto, dok bi isto za poslovne partnere značilo nemogućnost ostvarivanja i održavanja ugovornog odnosa.

Razdoblje pohrane

Kandidati

Osobni podaci kandidata će se čuvati dok traje natječaj, a isti će se brisati nakon završetka natječaja osim ako zajedno s prijavom ne potpišete privolu kojom dozvoljavate da Vaše osobne podatke odnosno životopis čuvamo još narednih 24 mjeseca u svrhu potencijalnog budućeg zaposlenja kod voditelja obrade. Ukoliko ste životopis i molbu za posao poslali nezavisno od natječaja, iste ćemo pohraniti i čuvati daljnjih 24 mjeseca ukoliko je zajedno s Vašom molbom pristigla Vaša privola za takvu pohranu, što ne umanjuje Vašu mogućnost da tražiti brisanje i ranije, prije isteka roka.

Poslovni partneri

U odnosu na poslovne partnere odnosno kontakte, isti se čuvaju dok traje ugovorni odnos odnosno dok traju kontakti s određenom osobom odnosno i duže ako isto zahtijevaju zakonske odredbe ili postoji određeni spor sa strankom. Ugovori s poslovnim partnerima se nakon prestanka ugovornog odnosa pohranjuju ako tako nalažu zakonski propisi ali se njihova obrada ograničava tako da se isti ne mogu koristiti niti na bilo koji način obrađivati već se isti čuvaju samo za potrebe arhiviranja.

Upiti na internetski stranicama

Nakon što Vam odgovorimo na upit, Vaše osobne podatke ćemo pohraniti u arhivi te čuvati daljnjih šest mjeseci u slučaju daljnje potrebe za komunikacijom.

Tko može primiti Vaše osobne podatke, prijenos podataka

Uvid i obradu određenih osobnih podataka mogu imati i izvršitelji koju su s voditeljem obrade u poslovnom odnosu, primjerice IT stručnjaci koji održavaju sustav, društva koja upravljaju web stranicom i obavljaju obradu po nalogu voditelja, knjigovodstveni servisi, odnosno primatelji koji obavljaju nužne poslove za voditelja npr. revizori, zaštita imovina i osoba, odvjetnici i savjetnici.

U odnosu na kandidate za radni odnos, voditelj obrade može imati ugovorni odnos za određenim izvršiteljem koji će djelovati u ime voditelja te održavati platformu i potencijalnu komunikaciju s kandidatima. U slučaju da će prijenos u treće zemlje ili međunarodne organizacije vršiti izvršitelji, putem svojih podizvršitelja, s kojim Društvo kao voditelj obrade ima zasnovan ugovorni odnos, ispitanici će o tome biti posebno obaviješteni te im se na zahtjev mogu staviti na uvid i popis odgovarajućih zaštitnih mjera koje se primjenjuju na taj ugovorni odnos.

Sigurnost pohrane

Mi prikupljamo Vaše osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite osobnih podataka, smanjenje količine osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i dostupnost. Poduzimamo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo adekvatno zaštiti Vaše osobne podatke od neovlaštenog otkrivanja te kako bi osigurali njihovu trajnost, potpunost, cjelovitost i povjerljivost. Svi naši zaposlenici su se obvezali na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti. Na sve upite o sigurnosnim i tehničkim mjerama odgovorit ćemo Vam u najkraćem roku, a iste nam možete postaviti putem email adresu szop@altpro.hr.

Ostvarivanje Vaših prava vezano uz obradu podataka

U odnosu na osobne podatke koje obrađujemo opisane u ovim Pravilima privatnosti, možete nam se obratiti na: email adresu szop@altpro.hr ili na adresu Altpro d.o.o., Velika cesta 41, 10020 Zagreb kako biste podnijeli zahtjev:

[Ispitanik ima prava od voditelja dobiti potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te, ako se takvi podaci obrađuju, ima pravo na pristup osobnim podacima te pravo dobiti sljedeće informacije:

 • svrsi obrade njegovih osobnih podataka,
 • kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju,
 • o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju,
 • predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, ili kriterijima za pohranu osobnih podataka,
 • pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu,
 • da li postoji automatizirano donošenje odluka te u slučaju kada se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, o njihovu izvoru;
 • dostaviti ispitaniku ispis odnosno presliku osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane koji se na njega odnose;
 • informaciju o povredi osobnih podataka,
 • postojanju prava da se od voditelja zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu.

Ispitanici mogu tražiti ispravak i bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njih odnose, te ishoditi nadopunu svojih osobnih podataka među ostalom i davanjem dodatne izjave.

Ispitanici imaju pravo tražiti i bez nepotrebnog odgađanja ishoditi brisanje svojim osobnih podataka, između ostalog:

 • ako više osobni podaci nisu nužni u odnosu na svrhe za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,
 • ako ispitanik povuče privolu, a ne postoji druga pravna osnova za obradu,
 • ispitanik uloži prigovor na obradu sukladno čl. 21 Opće Uredbe o zaštiti podataka, a ne postoje jači legitimni interesi za obradu,
 • osobni podaci su nezakonito obrađeni,
 • osobni podaci se moraju brisati radi poštivanja pravnih obveza kojima podliježe voditelja obrade. Gore navedeno se ne primjenjuje u mjeri u kojoj je obrada nužna:
 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja,
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa,
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, te u ostalim slučajevima propisanim čl. 17 Opće Uredbe o zaštiti podataka.

Ispitanici imaju pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

 • osporavaju njihovu točnost,
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju,
 • ako voditelju obrade više ne treba osobne podatke ali su ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva,
 • ako su uložili prigovor na obradu osobnih podataka, sve u skladu s čl. 18 i 19 Opće Uredbe o zaštiti podataka

Ispitanici imaju pravo zatražiti prenošenje svojih osobnih podataka drugom voditelju, u skladu s odredbama čl. 20 Opće Uredbe o zaštiti podataka.

Ukoliko voditelj obrade temelji zakonitost obrade osobnih podataka ispitanika na svojem legitimnom interesu odnosno ako je obrada nužna za izvršenje zadaće od javnog interesa, ispitanik ima pravo prigovora. Voditelj obrade više neće obrađivati osobne podatke ispitanika osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, a koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno utječu na njega. Radi izbjegavanja svake dvojbe, voditelj obrade ne primjenjuje automatizirano pojedinačno donošenje odluka. Sve odluke koje proizvode pravne učinke koje se odnose na ispitanika ili na sličan način značajno na njega utječu donose se uz značajnu ljudsku intervenciju.

Ukoliko bi ispunjenje Vašeg zahtjeva za Altpro značilo kršenje obveza propisanih zakonima, drugim propisima ili pravilima postupanja, Altpro možda neće biti u mogućnosti udovoljiti Vašem zahtjevu, ali ćete i dalje moći zatražiti zabranu daljnje obrade Vaših osobnih podataka.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Vezano za obradu Vaših osobnih podatka, imate pravo prigovora nadzornom tijelu (posebice u državi članici u kojoj imate stalno prebivalište, mjesto rada ili gdje se nalazi mjesto navodne povrede prava, u Hrvatskoj: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb (adresa na službenim stranicama Agencija za zaštitu osobnih podataka).

ALTPRO in the International Exhibition for Track Technology (IAF)