Sigurnosno prikupljanje podataka, prijenos i distribucija FSDT

Sigurnosno prikupljanje podataka, prijenos i distribucija FSDT12

FSDT12 se koristi za sigurnosno prikupljanje digitalnog signala, evaluaciju i prijenos podataka putem bilo kojeg medija za digitalni prijenos podataka, koristeći uređaje trećih strana kao pretvornike do željenog komunikacijskog kanala.

Funkcionalnost

Glavna svrha FSDT12 uređaja je siguran prijenos određene količine jednobitnih podataka s jedne lokacije željezničke signalne opreme na drugu takvu lokaciju, u oba smjera. 6 paralelnih digitalnih ulaza stalno se skeniraju na siguran način, multipleksiraju i prenose na susjedni FSDT12 uređaj i pretvaraju u paralelne signale za odgovarajuće FSDT12 digitalne izlaze.

Sigurnost

Uređaj je razvijen i certificiran prema normama EN 50126, EN 50128 i EN 50129 za najvišu razinu sigurnosnog integriteta SIL4, kao i EN 50125-3 za uvjete okoline i EN 50121-4 za EMC. FSDT12 je ocijenjen i certificiran od strane Certifer Italia SrIU. Dizajniran je za korištenje u zatvorenom prijenosnom sustavu/mreži prema EN 50159, Kategorija 2.

Održavanje

Nema potrebe za složenim aktivnostima održavanja. Održavanje uređaja uključuje periodični pregled ugrađene opreme. Pregledi uključuju jednostavnu i brzu provjeru ispravnog rada sklopova digitalnih ulaza i izlaza FSDT12 putem odgovarajućih LED indikatora.

Povezivost

FSDT12 ima dva redundantna Ethernet RJ45 priključka za komunikaciju. Uređaj se može jednostavno spojiti na mrežu putem standardne mrežne opreme. Izravna uporaba s optičkim kabelom i Ethernet/Fibre konverterima, ili bakrenim paricama s Ethernet/DSL konverterima, ili u postojećoj željezničkoj telekomunikacijskoj mreži (SDH ili slično). Svi mehanizmi zaštite, integriteta informacija, informacijske sigurnosti i sigurnog rada implementirani su unutar FSDT12 modula i ne ovise o korištenom komunikacijskom konverteru, prijenosnom mediju ili komunikacijskom kanalu.

Prednosti sustava

Photos

ALTPRO in the International Exhibition for Track Technology (IAF)