Hrvatska

Integracija prometno upravljačkog i signalno sigurnosnog
podsustava na projektu Križevci – Koprivnica – državna granica

Integracija – Infrastruktura

ALTPRO s partnerima integrira prometno upravljački i signalno sigurnosni podsustav na jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u povijesti Republike Hrvatske – rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica.

Funkcionalnost

*/

Sigurnost

*/

Pregled projekta

U suradnji s tvrtkom Bombardier (Alstom), ALTPRO je preuzeo ulogu integratora većeg dijela prometno upravljačkog i signalno sigurnosnog podsustava. Cijelim projektom su predviđene mnoge aktivnosti, a neke od njih su rekonstrukcija 2 i izgradnja 1 novog kolodvora, izgradnja stajališta, izgradnja mostova, galerija, vijadukata, konstrukcija nove kontaktne mreže, radovi na PUiSS podsustavu te mnogi drugi elementi. Projektom će se omogućiti postizanje brzine vlakova do 160 km/h te veća propusnost od Zagreba prema sjeveroistoku Hrvatske i obrnuto.

Klijent:

Lokacija:

Proizvodi:

HŽ Infrastruktura

Križevci – Koprivnica – državna granica

Signalno sigurnosni uređaji, telekomunikacijski uređaji, napajački sustavi, tehnička zaštita

Specifičnost projekta

*/

ALTPRO in the International Exhibition for Track Technology (IAF)