Eventi

ALTPRO na izložbi EUROINVENT u Rumunjskoj

31. svibnja 2017.

ALTPRO je sa svojim izložbenim materijalima bio dio hrvatske inovatorske delegacije koja je sudjelovala na EUROINVENT-u, najvećoj europskoj ovogodišnjoj izložbi inovacija u Iasiju, Rumunjska. ALTPRO je za svoj sustav osiguranja željezničko-cestovnog prijelaza RLC23 dobio zlatnu medalju. Nastup cijele delegacije je također bio veoma uspješan, sa sveukupno 13 odličja za 8 izloženih inovacija. Savez inovatora Zagreba koji je organizirao dolazak hrvatske delegacije dobio je nagradu Foruma rumunjskih inovatora za najbolji ukupni nastup.

ALTPRO in the International Exhibition for Track Technology (IAF)